SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Sivujen käyttäjä hyväksyy seuraavat käyttöehdot:

Suomea sävelin -sivustoa pitää yllä Linnalan opisto, jolle tekijänoikeudet kuuluvat. Ilman erillistä lupaa sivuston saa linkittää muihin verkkopalveluihin ja -sivustoihin, jos tarkoitus on ei-kaupallinen ja hyvän tavan mukainen. Lähde on kuitenkin aina mainittava. Laulut ja säestykset on tarkoitettu kuunneltavaksi Internetissä eikä niitä saa ladata omalle koneelle tai palvelimelle tai muuten tallentaa.

Käytön seuranta

Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja tai muita mahdollisia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa.

Sivuston kehittämistä varten suomeasavelin.net-verkkopalvelun käytöstä saatetaan kerätä seuraavat tiedot:

·         verkkopalvelua käyttäneiden selainten IP-osoitteet

·         luettujen sivujen osoitteet (URL)

·         osoite sivulta, jolta kävijä tuli suomeasavelin -sivulle

·         selaimen yksilöivä mielivaltainen tunniste (seuranta-ID).

Käytön seuranta on toteutettu käyttäjien yksityisyyttä kunnioittaen ja se noudattaa World Wide Web -konsortion P3P-standardia.

Vastuunrajoitus

Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla. Sivuston tekijä ei anna tukea tai koulutusta sivustolla olevan materiaalin käyttöön vaadittavista ohjelmista eikä takaa niiden toimivuutta.

Linnalan opisto pyrkii varmistamaan, että sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina. Linnalan opisto ei takaa, että tämä sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

Linnalan opisto ei vastaa suoraan tai välillisesti mistään väitetyistä tai todellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät sivustolla tai palvelimella olevan sisällön käyttöön tai riippuvuuteen sen käytöstä.